Tag: หางาน marketing manager

หางาน marketing manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้างผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขาย ที่จะทำหน้าที่ในการพาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ ผู้ที่จะหางาน marketing managerและทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ อันดับแรกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเป็นอย่างดี จึงจะทำงานนี้ได้อย่างตรงกับเป้าของทางองค์กร  และที่สำคัญเลยก็คือ ผู้จัดการการตลาด ต้องเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายด้วยว่ามีอะไรบ้าง สำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะทำงานเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด อยากจะให้ดูเกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการนำไปฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้น  ลักษณะงานของผู้จัดการฝ่ายการตลาด  1.ทำโครงสร้างของการตลาด  หน้าที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายการตลาด คือการวางผังโครงสร้างของการตลาดและการขาย หรือจะเรียกว่าการวางแผนก็ได้ ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะให้องค์กรเดินไปข้างหน้าและได้เป้าหมายตามที่วางเอาไว้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะต้องทำการบ้าน และตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกก่อน  2.กำหนดเป้าของยอดขาย  เมื่อทำงานเกี่ยวกับกาตลาด สิ่งที่ต้องมีก็คือการตั้งเป้ายอดขายเอาไว้ในแต่ละเดือน แต่ละปี ว่าปีนี้ต้องให้ได้ยอดเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนั้นจะส่งผลทำให้การวางแผนเกิดความรอบคอบมากขึ้น ว่าจะวางแผนการตลาดอย่างไรต่อ จึงจะได้เป้าตามที่กำหนด  3.วิเคราะห์การตลาด