Category: My Blog

ตรวจ ปจ.2

เรื่องของความปลอดภัยในการ “ใช้ปั่นจัน” ที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนเรื่องของความปลอดภัยในการ “ใช้ปั่นจัน” ที่เราควรจะรู้ไว้ก่อน

ปั่นจั่นนั้นเป็นอีกหนึ่งในเครื่องทุ่นแรงที่สำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นปั่นจั่นนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่ดีอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้การเลือกใช้ปั่นจั่นนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในการเลือกใช้ปั่นจั่นไม่ใช่แค่ปั่นจั่นนั้นจะต้องมีมาตรฐานยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนขับ พื้นที่ในการติดตั้ง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูในเรื่องของความปลอดภัยของปั่นจั่นกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง พื้นที่การติดตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน             ในกรณที่พื้นที่การติดตั้งนั้นไม่มีมาตรฐานนั้นจะเกิดอันตายอย่างมากเพราะว่า อาจจะทำให้ปั่นจั่นนั้นล้มลงมาสร้างความเสียหายได้โดยนอกจากจะสร้างความเสียหายในพื้นที่แล้ว ยังมีในส่วนของความเสียหายต่อบุคลที่อายจจะถึงชีวิตเลยก็ว่าได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของพื้นที่การติดตั้งนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน การยกน้ำหนัก             มีหลากหลายครั้งที่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการพยายาย้ำน้ำหนักที่หลากหลายมากเกินไป หรือ พยายามที่จะยกน้ำหนักที่มีขนาดมากกว่าน้ำหนักที่ตัวเองรับไหว ซึ่งส่งผลให้สลิงขาดและน้ำหนักที่ยกลงก็ตก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันตรายอย่างมากในพื้นที่โดยรอบ และ นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาด้วยเช่นกันดังนั้นในเรื่องของ”การยกน้ำหนัก” นั้นการตรวจสอบโดยการตรวจ ปจ.2 นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าข้อจำกัดในการยกน้ำหนักของปั่นจั่น เพื่อที่จะได้ใช้งานได้ถูกต้อง และ ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการยกน้ำหนักของปั่นจั่น