Day: November 9, 2020

หางาน marketing manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้างผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขาย ที่จะทำหน้าที่ในการพาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้