Tag: shipping จีน

shipping

Shipping คืออะไรShipping คืออะไร

หลายคนอยากจะนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แต่ก็ยังไม่รู้ว่า Shipping คืออะไร ซึ่งในปัจจุบันนี้มีบริษัท Shipping ใหม่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Shipping จีน ที่ในปัจจุบันมีคนให้ความสนใจเป้นอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีน เป็นประเทศที่มีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาที่ถูก ซึ่งถูกใจบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่นำเข้าสินค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้จะพามาแนะนำให้รู้จักกับคำว่า Shipping ให้เข้าใจกันเลย   Shipping คือตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร โดยขั้นตอนการทำงานนั้นเริ่มจากที่ Shipping ได้รับเอกสารการนำเข้าส่งออกสินค้าจากบริษัท Shippingจะทำการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดจะส่งกลับไปให้ทางลูกค้าแก้ไข หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น Shipping จะจัดทำใบขนสินค้าเพื่อประกอบการผ่านพิธีการส่งออก และทำการตรวจปล่อยสินค้า และดำเนินการจัดส่งสินค้าจนถึงปลายทางสำหรับสินค้านำเข้า ในการดำเนินพิธีการศุลกากรนั้นมีความซับซ้อนในหลายขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพิกัดสินค้านำเข้าส่งออก การตรวจสอบขอใบอนุญาต การจัดทำและส่งใบขน รวมถึงการตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีมีสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป การที่มีผู้ชำนาญการในการดำเนินการให้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก  ประเภทของ Shipping   โดยทั่วไปแล้ว Shipping จะมีอยู่ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้  1. ตัวแทนออกของทั่วไป (Shipping) ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ติดต่องานเอกสารกับกรมศุลกากรเพื่อการนำเข้าส่งออกและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องขอและได้รับอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานของทางกรมศุลกากรด้วยว่าคุณสมบัติ Shipping จะต้องมีอะไรบ้าง  2. ตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ (AEO – Authorized