Tag: โลกร้อน

โลกร้อน

โลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกันโลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกัน

ภาวะโลกร้อนหรือ Global Climate Change เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น