Author: Gavin Rogers

หางาน marketing manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้างผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขาย ที่จะทำหน้าที่ในการพาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้

วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมวิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดผลกระบทบขึ้นทุกคนก็ล้วนได้รับผลกระบทบด้วยทั้งสิ้น อย่างเช่นปัญหาโลกร้อน

Environment

สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ

โลกร้อน

โลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกันโลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกัน

ภาวะโลกร้อนหรือ Global Climate Change เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น