วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดผลกระบทบขึ้นทุกคนก็ล้วนได้รับผลกระบทบด้วยทั้งสิ้น อย่างเช่นปัญหาโลกร้อน ไม่ใช่เพียงแต่คนที่ทำลายธรรมชาติเท่านั้นที่จะได้รับ แต่คนที่ช่วยรักษาโลกก็ยังได้รับผลกระทบเช่นกัน การช่วยกันลดผลกระบทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน เนื่องจากการทำคนเดียว ย่อมไม่เกิดผลแน่นอน

อย่างเช่นการอยู่ที่บ้าน เราก็สามารถที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องออกไปปลูกป่าลำบาก อีกอย่างถ้าหากทุกคนช่วยกันเริ่มทำตั้งแต่ที่บ้าน ก็สามารถเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน มาดูว่าการอยู่บ้าน เราควรทำแบบไหนถึงจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้บ้าง

1. ใช้น้ำให้น้อยลง

น้ำเมื่อถูกใช้แล้ววก็จะกลายเป็นน้ำเสีย และมักจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองอีกต่อไป ถ้าหากพื้นที่แถวนั้นไม่ได้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่ดี แต่ถ้าหากเราช่วยกันประหยัดน้ำ การเกิดน้ำน้อยลง ปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียก็จะไม่รบกวนด้วย เพียงแค่เราใช้น้ำเฉพาะตอนจำเป้นเท่านั้นก็พอ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอาไว้

2. สั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้น้อยลง

ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นิยมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น และทำการจัดส่งผ่านทางเดลิเวอรี่กันมากขึ้น เพราะว่าสะดวกสบาย ได้กินของที่อยากจะกิน โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านด้วย แต่การสั่งอาหารแบบนี้บ่อยๆ ก็เกิดผลเสียตามมาเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ทางร้านเขาก็ต้องบรรจุอาหารใส่บรรจุภัณฑ์มา เช่น พวกพลาสติก กล่องพลาสติก ซึ่งถือว่าเป็นขยะทั้งนั้น

ดังนั้นการลดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เพื่อเป็นการลดขยะ จึงเป็นการช่วยโลกได้อีกทางหนึ่ง ลองเปลี่ยนจากการสั่งอาหารมาเป็นการทำอาหารที่บ้านทานดู นอกจากจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้ด้วย

3. จัดการขยะให้เป็นสัดส่วน

ขยะส่วนใหญ่ที่กำลังล้นโลกอยู่ในขนะนี้ กว่าครึ่งหนึ่งมาจากขยะในบ้านทั้งนั้น ซึ่งมักจะเป็นขยะเกี่ยวกับเศษอาหารซะเป็นส่วนใหญ่ และขยะเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการคัดแยกขยะด้วย ทำให้เวลาจัดเก็บลำบากมาก ดังนั้นหากเราต้องการจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ก็ควรเริ่มต้นแยกขยะตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านเลย เวลาเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บ ก็จะได้จัดแก็บง่ายขึ้น

ขยะอันไหนที่เป็นขยะอันตราย ก็จะถูกนำไปทำลายแยก ขยะไหนนำไปใช้ได้ต่อ ก็จะทำการแยกเพื่อไปรีไซเคิล หากทุกคนช่วยกันแยกขยะได้ดังกล่าวนี้ ก็จะเป็นการประหยัดงบในการแยกขยะของเจ้าหน้าที่ด้วย

4. ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

เมื่ออยู่บ้านเราก็ใช้ไฟฟ้ากันทุกบ้านอยู่แล้ว วิธีการที่จะช่วยโลกได้ก็คือ ให้ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นไหนที่ไม่ใช้งาน ก็ไม่ควรจะเปิดทิ้งให้สิ้นเปลือง เพียงแค่ทุกคนช่วยกันปิดไฟ ก็ช่วยประหยัดไฟฟ้าไปได้มากทีเดียว ซึ่งการวิจัยนี้เคยมีการประกาศออกมาแล้วด้วย

จะเห็นว่าเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าหากเราต้องการอยากจะรักษาธรรมชาติให้อยู่ไปนานๆ ก็ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ อันไหนที่เราพอจะช่วยได้ดตั้งแต่อยู่ที่บ้าน ก็ควรทำตั้งแต่ตอนนั้นเลย

Related Post

โลกร้อน

โลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกันโลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกัน

ภาวะโลกร้อนหรือ Global Climate Change เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยการกระทำแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงและการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม แล้วก๊าซเรือนกระจกมีอะไรบ้าง? คงจะมีคนสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 3 ชนิด ได้แก่ 1.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนก๊าซชนิดที่ 2 ก็คือ ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต และก๊าซชนิดที่ 3 คือ ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไนตริกเป็นส่วนประกอบในการผลิตและการใช้ปุ๋ยในเกษตรกรรม ภาวะโลกร้อนนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยอีกด้วยโดยสัญญาณที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเลยก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงปีหลังๆ นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าหนาวเองยังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากอีกด้วย ในระยะเวลา

Environment

สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเล เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ประติมากรรม ชุมชนเมืองต่างๆ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ควบคู่กันแบบนี้มาตลอดหรือพูดได้ว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษแล้ว แต่ช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมาเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สิ่งแวดล้อมที่จริงๆ แล้วควรจะถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับมนุษย์ค่อยๆ เสื่อมถอยลงทำให้เกิดปัญหารุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายหลากหลายปัญหา อาทิเช่น ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปัญหาทรัพยากรที่ค่อยๆ หมดไปและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้